Witamy na BLOGu hotelu WitStwosz

Hotel Wit Stwosz

Kraków, ul. Mikołajska 28
+48 12 429 60 26

www.hotelws.pl

50% rabat na trzecią noc

czytaj więcej

Specjalna Oferta Świąteczna

czytaj więcej

Targi książki, Kraków 26-29 października 2017

czytaj więcej

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2017!

czytaj więcej

SPOTKANIE OPŁATKOWE KLUBU SENIORA PARAFII MARIACKIEJ

Jak co roku, mieliśmy ponownie przyjemność gościć w naszych progach członków Klubu Seniora Parafii Mariackiej w Krakowie

czytaj więcej

@textColor
@lightBgColor
@midBgColor
@darkBgColor
@baseColor
@brandPrimary
@brandSuccess