„Mistrz i Kata­rzy­na. Hans von Kulm­bach i jego dzie­ła dla Kra­ko­wa”

Hotel Wit Stwosz

Kraków, ul. Mikołajska 28
+48 12 429 60 26 +48 12 429 61 39

www.hotelws.pl

„Mistrz i Kata­rzy­na. Hans von Kulm­bach i jego dzie­ła dla Kra­ko­wa”

opublikowano 15 październik 2018

 „Mistrz i Kata­rzy­na. Hans von Kulm­bach i jego dzie­ła dla Kra­ko­wa”

W Pała­cu Bisku­pa Era­zma Cioł­ka zosta­ła otwar­ta wysta­wa „Mistrz i Kata­rzy­na. Hans von Kulm­bach i jego dzie­ła dla Kra­ko­wa”. Moż­na na niej podzi­wiać m.in. sześć z ośmiu kwa­ter reta­bu­lum z cyklem żywo­ta św. Kata­rzy­ny Alek­san­dryj­skiej prze­zna­czo­nych dla bazy­li­ki Mariac­kiej.

Zachęcamy do odwiedzenia Muzeum, więcej szczegółów na stronie Muzeum.