Pierwszy dzień wiosny

Hotel Wit Stwosz

Kraków, ul. Mikołajska 28
+48 12 429 60 26

www.hotelws.pl

Pierwszy dzień wiosny

opublikowano 20 marzec 2018

Pierwszy dzień wiosny

Z okazji pierwszego dnia wiosny proponujemy 7% rabat na wszystkie rezerwacje założone w dniu dzisiejszym.

Zapraszamy!
@textColor
@lightBgColor
@midBgColor
@darkBgColor
@baseColor
@brandPrimary
@brandSuccess